b_290_190_16777215_00_images_perex5.jpg-

Ředitel školy rozhodl o termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020. Profilová maturitní zkouška a ústní část společné části maturitní zkoušky se uskuteční ve dnech 15. – 19. června 2020. 

Ředitel školy rozhodl o termínu testu studijních předpokladů v rámci přijímacího řízení a to následujícím způsobem:

a) 4-letý studijní obor – 3. června 2020

b) 8-letý studijní obor – 4. června 2020

Účast na testech je dobrovolná a není podmínkou, je to pouze kritérium, které může navýšit bodové skóre uchazeče.

Všichni uchazeči o studium obdrží pozvánku.