Classis kompletní studijní agenda na naší škole.

Obsahuje tyto časti:

Administrace
Základní modul celého systému. Spravují se zde veškeré číselníky, hlavní a tématické plány. Jsou evidovány žádosti o uvolnění z vyučování. Je zde vedena kompletní evidence žáků a zaměstnanců školy.

Třídní kniha a rozvrh
Třídní kniha je, na základě uživatelských práv, určena pro studenty a jejich rodiče k náhledu. Jako plnohodnotný ekvivalent klasické třídní knihy pak slouží učitelům. Stejně tak do rozvrhů je možné nahlížet z pohledu žáka nebo studenta.

Žákovská knížka
Prostřednictvím modulu je možné zadávat a nahlížet na hodnocení jednotlivých žáků a tříd. Příslušná data jsou pak zobrazována žákům a jejich rodičům.

Tématické plány
Seznam veškerých plánů včetně časového harmonogramu a veškerých témat.

Rozesílání informací
Možnost oslovení definovaných skupin uživatelé prostřednictvím e-mailu.

Lidé
Modul je určen k vyhledávání.

Konzultace
Seznam učiteli vypsaných konzultací.

Kroužky
Seznam vypsaných kroužků včetně názvu, popisu a počtu přihlášených. Je možné omezit dobu, po kterou je možné se do kroužku zapisovat.