LMS Unifor Live! je systém pro řízené vzdělávání umožňující realizaci e-learningového vzdělávání na různých úrovních a podporované systémem propracovaných nástrojů.

LMS Unifor se skládá z několika základních částí zaměřených na konkrétní skupiny uživatelů:

  • Studentské prostředí
  • Tutorská část
  • Komunikační nástroje
  • Další podpůrné nástroje